+9 °С
Салкым
Антитеррор

Дышетон

Дышетон
25 куартолэзе , 09:20
Дышетскисьёс тылпу кысӥсьёслэн уженызы тодматскизы
Дышетон
24 куартолэзе , 12:10
Прагаын финн-угор студентъёслэн IFUSCO XXXVII конференцизы ортче
Дышетон
19 куартолэзе , 23:30
Владимир Путин "Студенческая весна" фестивале пыриськисьёсты ӟечкылаз
Дышетон
18 куартолэзе , 10:05
Укмысэтӥ классэз йылпумъясьёслэн экзаменъёссы кутскизы
Дышетон
18 куартолэзе , 09:41
Укмысэтӥ классэз йылпумъясьёс понна берпуметӥ гырлы чузъяськоз
Дышетон
13 куартолэзе , 19:10
Туэ пионерской организацилэн кылдэмез дырысен 100 ар луоз
Дышетон
11 куартолэзе , 15:05
1500-лэсь ятыр нылпи лагерьёс усьтӥськозы Башкириын гужем каникулъёс дыръя
Дышетон
26 апрель , 14:59
Школаослэн улоназы воштӥськонъёс луозы
Дышетон
25 апрель , 11:25
Мамадыын удыслы сӥзем ужрад ортчиз
Дышетон
22 апрель , 10:00
Татышлы ёросысь 10 школаосын дышетскисьёс археологияя тодон-валанзэс будэтӥзы
Дышетон
19 апрель , 14:25
Россиысь школаосын историез 1-тӥ классысен дышетозы
Дышетон
15 апрель , 12:30
Биологилэн но географилэн арнязы улсын пӧртэм ужрадъёс ортчизы
Дышетон
12 апрель , 20:55
Космонавтикалэн нуналэзлы сӥзьыса
Дышетон
11 апрель , 11:50
Бигиней школаын тазалыклы кышкытлык ваисьтэм сиён-юонъёс сярысь вераськизы
Дышетон
10 апрель , 10:55
«Арлэн семьяез» конкурс - Киргаын
Дышетон
4 апрель , 16:30
Удысъёслы сӥзем ужрад ортчиз
Дышетон
4 апрель , 15:55
Удмурт кылын диктант гожтонэ трос адями пыриськиз
Дышетон
27 южтолэзь , 12:10
Удмурт школаосысь пиналъёс фестивале люкаськизы
Дышетон
21 южтолэзь , 16:55
Башкириын 233 адями дырызлэсь вазь ЕГЭ сётыны мылкыд кариз
Дышетон
24 февраль , 18:15
«Анай кыл – улонэ нырысь вамыш»
Вань материалъёс