Ошмес
-16 °С
Салкым
Антитеррор

Дышетон

Дышетон
5 декабрь , 17:48
Башкортостанысь пиналъёс тол каникулъёсы тросгес шутэтскыны быгатозы
Дышетон
27 ноябрь , 08:45
Выль Татышлыысь пиналъёс шуо: «Мон тодӥсько удмурт кылэз!»
Дышетон
25 ноябрь , 20:08
Шудек школаын Удмурт кыллэн нуналызлы сӥзем семинар ортчиз
Дышетон
25 ноябрь , 12:05
Татышлы ёросын быдэсросси конкурслэн мунициальной этапез ортчиз
Дышетон
20 ноябрь , 18:13
Пиналъёс выжы писпуэнызы тодматӥзы
Дышетон
9 ноябрь , 10:25
Максимысь библиотекаын литературалы сӥзем час ортчиз
Дышетон
5 ноябрь , 15:55
Нылпиос школае ку мынозы?
Дышетон
29 Октябрь , 14:00
Пионеръёслэн радазы султӥзы
Дышетон
5 Октябрь , 16:30
Вуоно арын гуртын ужась егит дышетӥсьёслы грант тросгес тыриськоз
Дышетон
4 Октябрь , 11:55
Дышетскон юртъёс грант басьтӥзы
Дышетон
20 Куарусён , 16:00
Башкириысь школьникъёслэн 80%-эз туэ нылпи лагерьёсын шутэтскизы
Дышетон
16 Куарусён , 15:20
Дышетскисьёс Гагаринлэн кубокез понна олимпиадаын ӟеч тодон-валанъёссэс возьматӥзы
Дышетон
8 Куарусён , 09:17
Башкортостанысь школаос кызьы ужалозы быръён нуналэ?
Дышетон
5 Куарусён , 22:55
Выль Татышлы школаын дышетскем ныл WorldSkills чемпионатэ пыриськиз
Дышетон
1 Куарусён , 22:25
Президент дышетскисьёсын пумиськиз
Дышетон
1 Куарусён , 16:05
Улысь Балтачысь школаын 15 пиналъёс нырысетӥ классын дышетскозы
Дышетон
1 Куарусён , 15:42
Школаосын нырысетӥ гырлы жингыртӥз
Дышетон
1 Куарусён , 11:35
Выль дышетскон арен!
Дышетон
30 августэ , 10:40
Урод сям ӟече уз вутты
Дышетон
27 августэ , 09:20
Выль дышетскон арлы дасяськыса
Вань материалъёс