Ошмес
-5 °С
Салкым
Антитеррор
Вань иворъёс
Дышетон
1 Куарусён , 16:05

Улысь Балтачысь школаын 15 пиналъёс нырысетӥ классын дышетскозы

Татышлы ёросысь Улысь Балтач школа понна таиз дышетскон ар узыр луиз.

Улысь Балтачысь школаын 15 пиналъёс нырысетӥ классын дышетскозы

Татын нырысетӥ классэ 15 пиналъёсты кутӥзы. Соосты аслаз кужмо бурдъёсыз улэ Н. М. Гайниярова басьтӥз

Автор:Оля Нигаматуллина