-10 °С
Салкым
Антитеррор
Вань иворъёс
Дышетон
2 Июне 2020, 13:15

Тимур - ӟечок!

Удмурт Элькунын потӥсь «Кизили» журнал сизьым юанлэсь сылӥсь «Анай кыл» викторина ялӥз вал. Алигес тодмо луизы солэн йылпумъянъёсыз.

Вормисьёс пӧлын луиз Башкортостанысь Калтасы ёросысь Бадӟым Качак школаын дышетскись Тимур Васильев но. Ужрадын кыкетӥ инты басьтэмез понна со понна данъян грамотаен, удмурт книгаен дунъямын луоз. Тимур туэ мылысь-кыдысь нырысетӥ классын дышетскиз, конкурсъёсы но пыриськыны вутскиз.
Читайте нас в