+19 °С
Салкым
Антитеррор
Вань иворъёс
Туспуктэм сэрег
18 Куарусён 2023, 13:49

Сӥзьыл – со кыкетӥ тулыс. Татын котькуд куар сяськалы тупа.

Кызьы шуиз ӟуч калыклэн дано гожъясез А.С. Пушкин: «… Котькуд сизьылэн мон нош ик улӟисько, сяськаясько».

Сӥзьыл – со кыкетӥ тулыс. Татын котькуд куар сяськалы тупа.
Сӥзьыл – со кыкетӥ тулыс. Татын котькуд куар сяськалы тупа.

Котькуд интылэн аслаз буёлэз, чеберлыез. Туннэ дэмласьком чебер сӥзьыл тусъёсын «эмъяськыны». 

Сӥзьыл – со кыкетӥ тулыс. Татын котькуд куар сяськалы тупа.
Сӥзьыл – со кыкетӥ тулыс. Татын котькуд куар сяськалы тупа.
Сӥзьыл – со кыкетӥ тулыс. Татын котькуд куар сяськалы тупа.
Сӥзьыл – со кыкетӥ тулыс. Татын котькуд куар сяськалы тупа.
Сӥзьыл – со кыкетӥ тулыс. Татын котькуд куар сяськалы тупа.
Сӥзьыл – со кыкетӥ тулыс. Татын котькуд куар сяськалы тупа.
Сӥзьыл – со кыкетӥ тулыс. Татын котькуд куар сяськалы тупа.
Сӥзьыл – со кыкетӥ тулыс. Татын котькуд куар сяськалы тупа.
Автор:Венера Ильбаева
Читайте нас: