+24 °С
Салкым
Антитеррор
Вань иворъёс
Пӧртэм-пӧртэм
6 августэ 2019, 18:26

Кылбуръёс, кылбуръёс...

Рафит Миннекузинлэн нылпиослы кылбуръёсыз

Ӵужанай дорын

Таняез табанен

Куноя ӵужанай,

Табаез зыретэн

Яратэ Такъянай.

Быдтыса юрт пушкысь

Сайкиськон ужъёсыз,

Фаина апаез но

Пуксе со вӧзы.

Шумпотэ ӵужанай,

Нылъёссэ куноя.

Тыбырзэ но веша,

Табаньзэ но вӧя.

Нылъёсыз вуэмысь

Ӵужанай лӧптэмын.

Сюлэмыз нӧкы вӧй кадь

Туннэ шунамын.

Бен, котьку но ческыт

Ӵужайлэн пӧрамез.

Пыӵамын ук отчы

Нылъёссэ гажамез.


Вожъяськись курег

Куакалы кеньыр зоре,

Жильдӥське вань азбаре.

Вожъяськем талы курег,

Коткаса вож йыркурен

Черекъя ни дунне тыр:

- Куакалэн улон майбыр,

Кеньыр зоре куакалы,

Уг зор мискинь куреглы.

Ӝожтӥське кузёезлы:

- Тылыё но бурдолы

Сиён луоз-а картош?

Мед сыскоз сое пи ош.

Милемлы курег кеньыр

Сёты вал, кузё, кӧттыр.

Куакалэн сямен шулдыр

Мед луоз курег гумыр.
Читайте нас: