+11 °С
Салкым
Антитеррор
Вань иворъёс
Иворъёс
28 Куарусён 2017, 14:11

Тазалыклы сӥзем нунал

Балтач ёросысь Асавка школаын дышетскись пиналъёс одӥг нуналзэс тазалыклы сӥзизы.

Балтач ёросысь Асавка школаын дышетскись пиналъёс одӥг нуналзэс тазалыклы сӥзизы. Соослэн та тунсыко нуналзы Арка гурезьын ортчиз. Отын пиналъёс пӧртэм шудонъёсын шудӥзы, ӵошатсконъёсын кужымзэс эскеризы, чебересь сӥзьыл сяська керттэтъёс пӧрмытъязы. Нош тужгес ческыт пӧрмиз тыл вылын пӧзьтэм картофка пунем но турын-куаръёсын быректытэм чай.
Читайте нас в